Ponuda iz Asortimana

Kompletnu ponudu dobijate klikom na željenu kategoriju

KUGLA VENTILI

 • KUGLA VENTIL 3/8”
 • KUGLA VENTIL 1/2"
 • KUGLA VENTIL 3/4"
 • KUGLA VENTIL 1”
 • KUGLA VENTIL 5/4”
 • KUGLA VENTIL 6/4”
 • KUGLA VENTIL 2”
 • KUGLA VENTIL 2”1/2
 • KUGLA VENTIL 3”
 • KUGLA VENTIL 1/2" SA ISPUSTOM
 • KUGLA VENTIL 3/4" SA ISPUSTOM
 • KUGLA VENTIL 1” SA ISPUSTOM
 • KUGLA VENTIL 5/4” SA ISPUSTOM
 • KUGLA VENTIL 6/4” SA ISPUSTOM
 • KUGLA VENTIL 2” SA ISPUSTOM
 • KUGLA VENTIL 1/2" - MINI

 

.

MS SPOJNICE , MS POLUSPOJNICE I KLIZNE SPOJNICE

 • POLUSPOJNICA 1/2”
 • POLUSPOJNICA 3/4”
 • POLUSPOJNICA 1”
 • POLUSPOJNICA 5/4” 170033 POLUSPOJNICA 6/4”
 • POLUSPOJNICA 2”
 • POLUSPOJNICA 2,5” MS (SAFOVI)
 • POLUSPOJNICA 3” MS (SAFOVI)
 • SPOJNICA 1/2”
 • SPOJNICA 3/4”
 • SPOJNICA 1”
 • SPOJNICA 5/4”
 • SPOJNICA 6/4”
 • SPOJNICA 2”
 • T-SPOJNICA 1/2”
 • T-SPOJNICA 3/4”
 • T-SPOJNICA 1”
 • T-SPOJNICA 1/2”-20-1/2”
 • KLIZNA SPOJNICA 1/2"
 • KLIZNA SPOJNICA 3/4"
 • KLIZNA SPOJNICA 1”
 • KLIZNA SPOJNICA 5/4”
 • KLIZNA SPOJNICA 6/4”
 • KLIZNA SPOJNICA 2”

 

.

POCIKOVANI FITING

 • DUPLI NIPLI 3/8”
 • DUPLI NIPLI 1/2"
 • DUPLI NIPLI 3/4"
 • DUPLI NIPLI 1”
 • DUPLI NIPLI 5/4”
 • DUPLI NIPLI 6/4”
 • DUPLI NIPLI 2”
 • DUPLI NIPLI 2,5”
 • DUPLI NIPLI 3”
 • KOLENO 1/2"
 • KOLENO 3/4"
 • KOLENO 1”
 • KOLENO 5/4”
 • KOLENO 6/4”
 • KOLENO 2”
 • KOLENO 2,5”
 • KOLENO 3”
 • KOLENO 1/2"
 • SN KOLENO 3/4"
 • SN KOLENO 1”
 • SN MUF 1/2"
 • MUF 3/4"
 • MUF 1”
 • MUF 5/4”
 • MUF 6/4”
 • MUF 2”
 • MUF 2”1/2”
 • MUF 3”
 • CEP 1/2"
 • CEP 3/4"
 • CEP 1”
 • CEP 5/4”
 • CEP 6/4”
 • CEP 2”
 • CEP 2,5”
 • CEP 3”
 • T-KOMAD 1/2”
 • T-KOMAD 3/4”
 • T-KOMAD 1”
 • T-KOMAD 5/4”
 • T-KOMAD 6/4”
 • T-KOMAD 2”
 • T-KOMAD 2,5”
 • T-KOMAD 3”
 • T-KOMAD REDUCIR 1”X 1/2”
 • T-KOMAD REDUCIR 1”X 3/4"
 • T-KOMAD REDUCIR 3/4” X 1/2"
 • HOLENDER 1/2"
 • HOLENDER 3/4"
 • HOLENDER 1”
 • HOLENDER 5/4”
 • HOLENDER 6/4”
 • HOLENDER 2”
 • HOLENDER 2”1/2”
 • HOLENDER 3”
 • REDUCIR 1/2"-3/4”
 • REDUCIR 1”-3/4”
 • REDUCIR 1”-1/2”
 • REDUCIR 5/4”-3/4”
 • REDUCIR 5/4”-1”
 • REDUCIR 6/4”-5/4”
 • REDUCIR 6/4”-1”
 • REDUCIR 2”-5/4”
 • REDUCIR 2”-6/4”
 • REDUCIR 6/4”-3/4”
 • REDUCIR 2”1/2”-2”
 • REDUCIR 2”-1”
 • REDUCIR 5/4”-1/2”
 • REDUCIR 2”-1/2”
 • REDUCIR 2”-3/4”
 • REDUCIR 6/4”-1/2”
 • REDUCIR 1/2" X 3/8”
 • REDUCIR 3” X 2”
 • REDUCIR 3” X 2,5”
 • REDUCIR 2,5”X 5/4”
 • REDUCIR 2,5” X 6/4”
 • LUK OBILAZNI 1/2"
 • LUK OBILAZNI 3/4"

 

.

NASTAVCI

 • PRODUZETAK 1/2"x 10mm
 • PRODUZETAK 1/2"x 15mm
 • PRODUZETAK 1/2"x 20mm
 • PRODUZETAK 1/2"x 25mm
 • PRODUZETAK 1/2"x 30mm
 • PRODUZETAK 1/2"x 40mm

 

.

UGAONI VENTILI (EK VENTILI)

 • VENTIL UGAONI 1/2"x 1/2”
 • VENTIL UGAONI 1/2" x 3/8”

 

.

SLAVINE BAŠTENSKE

 • SLAVINA 1/2" SA HOLENDEROM(BASTENSKA)
 • SLAVINA 3/4" SA HOLENDEROM(BASTENSKA)
 • SLAVINA 1/2" BASTENSKA
 • SLAVINA 3/4" BASTENSKA

 

.

KUGLA SLAVINE

 • KUGLA SLAVINA 1/2"
 • KUGLA SLAVINA 3/4" “ECOS”
 • KUGLA SLAVINA 1/2" “ECOS”
 • KUGLA SLAVINA 1/2” - K
 • KUGLA SLAVINA 3/4" – K
 • KUGLA SLAVINA 1”

 

.

NIKLOVANI FITING

 • DUPLI NIPLI 3/8”
 • DUPLI NIPLI 1/2”
 • KOLENO 1/2”
 • KOLENO 1/2” SN
 • MUF 1/2”
 • T-KOMAD 1/2”
 • Y – KOMAD 1/2" MZZ
 • REDUCIR M3/8”x F1/2”
 • REDUCIR M1/2”x F3/4”
 • NIPLI-REDUCIR 1/2”X3/4”
 • NIPLI-REDUCIR 3/8”X1/2”
 • MUF 3/4”
.

BRINOX CEVI ZA STOJEĆE (STH) BATERIJE

 • CEVI ZA USAD.BATERIJU M-10x 1/2” L-50cm
 • CEVI ZA USAD.BATERIJU M-10x 1/2” L-60cm
 • CEVI ZA USAD.BATERIJU M-10x 3/8” L-40cm
 • CEVI ZA USAD.BATERIJU M-10x 3/8” L-50cm
 • CEVI ZA USAD.BATERIJU M-10x 3/8” L-60cm
 • CEVI ZA USAD.BATER. M-10x3/8” L-50cm DUZE
.

BRINOX CEVI ZA BOJLER M-F (PAR)

 • CEVI ZA BOJLER L-20
 • CEVI ZA BOJLER L-25
 • CEVI ZA BOJLER L-30
 • CEVI ZA BOJLER L-35
 • CEVI ZA BOJLER L-40
 • CEVI ZA BOJLER L-45
 • CEVI ZA BOJLER L-50
 • CEVI ZA BOJLER L-55
 • CEVI ZA BOJLER L-60
 • CEVI ZA BOJLER L-70
 • CEVI ZA BOJLER L-80
 • CEVI ZA BOJLER L-90
 • CEVI ZA BOJLER L-100
 • CEVI ZA BOJLER L-120
 • CEVI ZA BOJLER L-150
.

BRINOX SPOJKE ZA VODOKOT. 3/8”x3/8”(F-F)

 • BRINOX VEZA 3/8”x3/8” L-20
 • BRINOX VEZA 3/8”x3/8” L-25
 • BRINOX VEZA 3/8”x3/8” L-30
 • BRINOX VEZA 3/8”x3/8” L-35
 • BRINOX VEZA 3/8”x3/8” L-40
 • BRINOX VEZA 3/8”x3/8” L-45
 • BRINOX VEZA 3/8”x3/8” L-50
 • BRINOX VEZA 3/8”x3/8” L-55
 • BRINOX VEZA 3/8”x3/8” L-60
 • BRINOX VEZA 3/8”x3/8” L-70
 • BRINOX VEZA 3/8”x3/8” L-80
 • BRINOX VEZA 3/8”x3/8” L-90
 • BRINOX VEZA 3/8”x3/8” L-100
 • BRINOX VEZA 3/8”x3/8” L-120
 • BRINOX VEZA 3/8”x3/8” L-150
.

BRINOX SPOJKA 1/2” x 1/2” (F-F)

 • BRINOX VEZA 1/2”x1/2” L-20
 • BRINOX VEZA 1/2”x1/2” L-25
 • BRINOX VEZA 1/2”x1/2” L-30
 • BRINOX VEZA 1/2"x1/2” L-35
 • BRINOX VEZA 1/2"x1/2” L-40
 • BRINOX VEZA 1/2"x1/2” L-45
 • BRINOX VEZA 1/2"x1/2” L-50
 • BRINOX VEZA 1/2"x1/2” L-55
 • BRINOX VEZA 1/2"x1/2” L-60
 • BRINOX VEZA 1/2"x1/2” L-70
 • BRINOX VEZA 1/2"x1/2” L-80
 • BRINOX VEZA 1/2"x1/2” L-90
 • BRINOX VEZA 1/2"x1/2” L-100
 • BRINOX VEZA 1/2"x1/2” L-120
 • BRINOX VEZA 1/2"x1/2” L-150
.

BRINOX SPOJKA 1/2” x 3/8” (F-F)

 • BRINOX VEZA 1/2"x3/8” L-20
 • BRINOX VEZA 1/2"x3/8” L-25
 • BRINOX VEZA 1/2"x3/8” L-30
 • BRINOX VEZA 1/2"x3/8” L-35
 • BRINOX VEZA 1/2"x3/8” L-40
 • BRINOX VEZA 1/2"x3/8” L-45
 • BRINOX VEZA 1/2"x3/8” L-50
 • BRINOX VEZA 1/2"x3/8” L-55
 • BRINOX VEZA 1/2"x3/8” L-60
 • BRINOX VEZA 1/2"x3/8” L-70
 • BRINOX VEZA 1/2"x3/8” L-80
 • BRINOX VEZA 1/2"x3/8” L-90
 • BRINOX VEZA 1/2"x3/8”L-100
 • BRINOX VEZA 1/2x3/8” L-120
 • BRINOX VEZA 1/2”x3/8” L-150
.

SLAVINE ZA VEŠ MAŠINU I VRTNE I UGAONE , BAST. HIDRANTI

 • SLAVINA ZA VES MASINU 1/2”x3/4”-KUGLA
 • SLAVINA ZA VES MASINU 1/2”x3/4”-OBICNA
 • SLAVINA 1/2”x3/4” KOMBINOVANA ZA V.MAS.
 • SLAVINA VRTNA – BRONZANA
 • UGAONA SLAVINA S-180
 • UGAONA SLAVINA P-180
 • UGAONA SLAVINA S-70 (PIKOLO)
 • HIDRANT BASTENSKI 1/2"
 • HIDRANT BASTENSKI 3/4"
 • HIDRANT BASTENSKI 1”
.

SIFONI

 • SIFON ZA UMIVAONIK FLEX 1”(BEZ PIPETE)
 • SIFON ZA UMIVAONIK-NIKLOVAN
 • SIFON VES MASINE PVC(PROHROM.POKLOPAC
 • SIFON VES MASINE-NIKLOVAN

.

SAFOVI

 • SAF ZA SOLJU
 • SAF ZA UMIVAONIK M-8
 • SAF ZA UMIVAONIK M-10
 • SAF ZA BOJLER M-10
.

REZERVNI DELOVI

 • CREVO ZA TUS BATERIJU –RASTEGLJIVO “ECOS”
 • CREVO TUSA – BLISTER “ECOS”
 • CREVO TUSA METALNO
 • RUCICA TUSA – BELA
 • RUCICA TUSA NIKL.- PROTIV KAMENCA
 • RUCICA TUSA HIDROMASAZNA”ECOS” F-117
 • RUCICA TUSA HIDROMASAZNA “ECOS” F-187
 • RUCICA TUSA – HIDROMASAZNA
 • ROZETNA 1/2" PLITKA –STANDARD CH
 • ZATVARAC SA RUKOHVATOM 1/2"- FASAU
 • ZATVARAC SA RUKOHVATOM 3/8” – FASAU
 • VIRBLA 1/2”
 • VIRBLA 3/8”
 • NAUTILUS 1/2" PESOVIC
 • NAUTILUS 3/8”PESOVIC
 • NADGRADNJA VENTILA 1/2"- TOCAK
 • NADGRADNJA VENTILA 3/4"- TOCAK
 • NADGRADNJA VENTILA 1” - TOCAK
 • NADGRADNJA VENTILA 5/4” - TOCAK
 • NADGRADNJA VENTILA 6/4” - TOCAK
 • NADGRADNJA VENTILA 2” - TOCAK
 • NADGRADNJA VENTILA 1/2" – KAPA I KLIZNA ROZETNA
 • NADGRADNJA VENTILA 3/4" – KAPA I KLIZNA ROZETNA
 • SIC 1/2"
 • ZATVARAC SA RUKOH.1/2” - KERAMICKI
 • MESACKA GLAVA f-40 - RAVNA
 • MESACKA GLAVA f-35 - DUBOKA
 • MESACKA GLAVA f-40 - DUBOKA
 • MESACKA GLAVA f-35 - RAVNA
 • SIGURNOSNI VENTIL
 • EKSCENTAR – KOMPLET 1/1
 • EKSCENTAR 2/1
 • PERLATOR HROMIRANI 22
 • PERLATOR HROMIRANI 24
 • PERLATOR HROMIRANI 28
 • PERLATOR HROMIRANI 24 ZGLOBNI ZA BIDE
 • KANTA ZA OTPATKE 3 LIT. CH
 • KANTA ZA OTPATKE 5 LIT. CH
 • KANTA ZA OTPATKE 12 LIT. CH

.

REGULATORI PRITISKA

 • REGULATOR PRITISKA 1/2" “FARG” ITALIJA
 • REGULATOR PRITISKA 3/4" “FARG” ITALIJA
 • REGULATOR PRITISKA 1” “FARG” ITALIJA
 • REGULATOR PRITISKA 5/4” “FARG” ITALIJA
 • REGULATOR PRITISKA 6/4” “FARG” ITALIJA
 • REGULATOR PRITISKA 2” “FARG” ITALIJA

.

TRAKE,DOZERI,KUDELJA I OSTALO

 • DEKORODAL TRAKA 5 cm X 10 met.
 • FILC TRAKA 5 cm X 30 met.
 • TEFLON TRAKA 10 met.
 • DOZER ZA TECNI SAPUN
 • DOZER ZA TECNI SAPUN NIKLOVANI
 • KUDELJA 250 gr.
 • CEV NIKLOVANA U KOLUTU 10mm X 5met.

.

VENTILI MS

 • RAVNI PROPUSNI VENTIL 1/2" - TOCAK
 • RAVNI PROPUSNI VENTIL 3/4" - TOCAK
 • RAVNI PROPUSNI VENTIL 1” - TOCAK
 • RAVNI PROPUSNI VENTIL 5/4” - TOCAK
 • RAVNI PROUSNI VENTIL 6/4” - TOCAK
 • RAVNI PROPUSNI VENTIL 2”
 • RAVNI PROPUSNI VENTIL 2,5”
 • RAVNI PROPUSNI VENTIL 3”
 • RAVNI PROPUSNI VENTIL SA ISPUST. 1/2"
 • RAVNI PROPUSNI VENTIL SA ISPUST. 3/4"
 • RAVNI PROPUSNI VENTIL SA ISPUST. 1”
 • RAVNI PROPUSNI VENTIL SA ISPUSTOM 5/4”
 • RAVNI PROPUSNI VENTIL SA ISPUSTOM 6/4”
 • RAVNI PROPUSNI VENTIL SA ISPUSTOM 2”

.

NEPOVRATNI VENTILI, USISNE KORPE I HVATAČI NEČISTOĆE

 • NEPOVRATNI VENTIL 1/2”
 • NEPOVRATNI VENTIL 3/4”
 • NEPOVRATNI VENTIL 1”
 • NEPOVRATNI VENTIL 5/4”
 • NEPOVRATNI VENTIL 6/4 “
 • NEPOVRATNI VENTIL 2”
 • USISNA KORPA 1/2”
 • USISNA KORPA 3/4”
 • USISNA KORPA 1”
 • USISNA KORPA 5/4”
 • USISNA KORPA 6/4”
 • USISNA KORPA 2”
 • HVATAC NECISTOCE 1/2"
 • HVATAC NECISTOCE 3/4"
 • HVATAC NECISTOCE 1”
 • HVATAC NECISTOCE 5/4”
 • HVATAC NECISTOCE 6/4”
 • HVATAC NECISTOCE 2”
.

DVORUČNE BATERIJE

 • ZIDNA BATERIJA ZA KADU “ECOS”
 • ZIDNA BATERIJA ZA UMIVAONIK “ECOS”
 • STH ZA UMIVAONIK I SUDOPERU SA CEVNIM IZLIVOM “ECOS”
 • ZIDNA BATERIJA ZA BOJLER NISKOG PRITISKA
.

JEDNORUČNE BATERIJE “LEA” f 40

 • JED.ZIDNA BATER.ZA UMIVAONIK
 • JED.ZIDNA BATER.ZA KADU
 • JED.BATERIJA ZA BIDE
 • JED.STH BATERIJA ZA UMIVAONIK
 • JED.STH BATERIJA ZA SUDOPERU
 • JED.STH BATERIJA SA TRI CEVI
.

JEDNORUČNE BATERIJE “ECO “

 • JEDNORUČNA BATERIJA ZA KADU “ECO“
 • JEDNORUČNA BATERIJA ZA UMIVAONIK-SUDOPERU “ECO“
 • JEDNORUČNA STH BATERIJA ZA UMIVAONIK “ECO“
 • JEDNORUČNA STH BATERIJA ZA SUDOPERU “ECO“
 • JEDNORUČNA BATERIJA ZA BIDE “ ECO”
 • JEDORUČNA STH BATERIJA ZA PROTOČNI BOJLER SA 3 CEVI “ECO”
 • JEDNORUČNA ZIDNA BATERIJA ZA BOJLER NISKOG PRITISKA “ECO”
.

.